Wystawa „Polscy święci XIX i XX
w. w malarstwie Damiana Gierlacha

Wystawa zorganizowana w 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II.

Powołanie do świętości jako pełni życia chrześcijańskiego było zawsze pielęgnowane przez Kościół, który pomny na wskazania Jezusa Chrystusa, ukazywał ją jako cel, do którego mają dążyć wszyscy wierni. Świętość Kościoła objawia się w świętości jego członków. Wyrażona w życiu synów i córek Kościoła, staje się znakiem działającego Boga, znakiem wyjątkowo wymownym i czytelnym dla współczesnego człowieka.

Wśród tych, którzy tworzą Kościół triumfujący – jest 262 Polaków: 33 osoby święte i 229 błogosławionych (większość ogłoszona w beatyfikacjach zbiorowych) w tym 216 mężczyzn i 46 kobiet.

W sprawie beatyfikacji, w fazie diecezjalnej znajdują się procesy 70 sług Bożych, a w bardziej zaawansowanej fazie rzymskiej – 212.

Szczególnie Jan Paweł II dostrzegł   wartość tego potężnego znaku, jakim jest fenomen świętości chrześcijańskiej we współczesnym świecie dokonując osobiście bardzo licznych beatyfikacji i kanonizacji.

Wystawa prezentuje portrety 20 polskich świętych i błogosławionych  żyjących w XIX i XX wieku. Autorem prac jest art. plastyk Damian Gierlach ze Strzyżowa a obrazy są własnością kolekcjonera ze Starego Sącza.

13 osób beatyfikował Jan Paweł II, 4 – Benedykt XVIII, 1 – Franciszek. Z 9 prezentowanych świętych, 5 osób kanonizowanych zostało przez papieża Jana Pawła II, 2 – Benedykta XVI i 1 przez Franciszka. Beatyfikacja cz. sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego miała odbyć się w Warszawie 7 czerwca br. lecz ze względu na stan epidemii koronawirusa została przełożona na czas nieokreślony. Papieże Benedykt XVI  dokonywał beatyfikacji poprzez swoich legatów, zasadę tą kontynuuje Franciszek.

Ci błogosławieni i święci to wielkie dziedzictwo wartości a równocześnie mocne wezwanie. Ich przesłania, niezależnie od epoki, w której żyli, są wciąż aktualne. Odnoszą się one do wszystkich ludzi, do całego Kościoła, ale szczególnie są ważne i aktualne dla Europy i Słowian, a przede wszystkim dla narodu polskiego.

Niech ta wystawa skłania  do refleksji o powołaniu do świętości każdego wyznawcy Chrystusa oraz o jednym z najważniejszych dogmatów wiary katolickiej, jakim jest obcowanie świętych – komunia między Kościołem zbawionych, Kościołem cierpiących w czyśćcu oraz Kościołem pielgrzymującym na ziemi.

Lista portretów:

 • Św.  Albert (Adam) Chmielowski, zakonnik, zał. Zgrom. Braci i Sióstr Posługujących Ubogim (albertynów i albertynek) [20 VIII 1845-25 XII 1916; wspomnienie 17 VI;  beatyfikacja 22 VI 1983, Kraków, Jan Paweł II; kanonizacja 12 XI 1989, Rzym, Jan Paweł II].
 • Św. Faustyna Maria (Helena) Kowalska, dziewica, zakonnica ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, apostołka miłosierdzia Bożego [25 IV 1905-5 X 1938; wspomnienie 5 X; 18 IV 1993,  Rzym, Jan Paweł II; kanonizacja 30 IV 2000  Rzym, Jan Paweł II]
 • Św. Jan Paweł II (Karol Wojtyła), kapłan, biskup, kardynał, papież (18 V 1920-2 IV 2005; wspomnienie 22 X, beatyfikacja 1 V 2011, Rzym, Benedykt XVI; kanonizacja  27 IV 2016, Rzym, Franciszek].
 • Św. Józef Sebastian Pelczar, biskup [17 I 1842-28 III 1924; wspomnienie 19 I; beatyfikacja 2 VI 1991, Rzeszów , Jan Paweł II; kanonizacja  18 V 2003  Rzym, Jan Paweł II].
 • Św. Rafał od św. Józefa (Józef) Kalinowski, karmelita bosy [1 IX 1835-15 XI 1907; wspomnienie15 XI;  beatyfikacja 22 VI 1983, Kraków  , Jan Paweł II; kanonizacja 17 XI 1991,  Rzym, Jan Paweł II].
 • Św. Urszula Ledóchowska, zakonnica, zał. Zgromadzenia Sióstr św. Urszuli od Jezusa Konającego (urszulanek) [17 IV 1865-19 V 1939; wspomnienie 29 V;  beatyfikacja 20 VI 1983, Poznań, Jan Paweł II; kanonizacja  18 V 2003,  Rzym, Jan Paweł II].
 • Św. Zygmunt Szczęsny Feliński, arcybiskup warszawski [1 XI 1822-17 IX 1895; wspomnienie 17 IX;  beatyfikacja 18 VIII 2002,  Kraków, Jan Paweł II ; kanonizacja 11 X 2009  , Rzym, Benedykt XVI].
 • Św. Zygmunt Gorazdowski, kapłan zał. Zgrom. Sióstr św. Józefa [1 XI 1845-1 I 1920; wspomnienie 26 VI;  beatyfikacja 26 VI 2001, Lwów , Jan Paweł II; kanonizacja  23 X 2005, Rzym,  Benedykt XVI)]
 • Bł. Aniela Salawa, służąca, tercjarka franciszkańska [9 IX 1881-12 III 1922; wspomnienie 9 IX; beatyfikacja 13 VIII 1991, Kraków, Jan Paweł II].
 • Bł. Bronisław Markiewicz, kapłan, zał. Zgromadzeń św. Michała Archanioła (michalitów i michalitek) [13 VII 1842-29 I 1912; wspomnienie 30 I; 19 VI 2005, Warszawa, Benedykt XVI].
 • Bł. Katarzyna Celestyna Faron, zakonnica  ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej, męczennica II wojny światowej [24 IV 1913 – 9 IV 1944; wspomnienie 12 VI; beatyfikacja 13 VI 1999,  Warszawa, Jan Paweł II].
 • Bł. Edmund Bojanowski, świecki, zał. Zgrom. Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Bogarodzicy Niepokalanie Poczętej [14 XI 1814-7 VIII 1871; wspomnienie 7 VIII; beatyfikacja 13 VI 1999, Warszawa, Jan Paweł II].
 • Bł. Hanna Chrzanowska, pielęgniarka, działaczka charytatywna, pedagog (7 X 1902 – 29 IV 1973; wspomnienie 28 IV; beatyfikacja 28 IV 2018 Kraków, Franciszek].
 • Bł. Jerzy Popiełuszko, kapłan, męczennik komunizmu [14 IX 1947-19 X 1984; wspomnienie 19 X, beatyfikacja 6 VI 2010, Warszawa, Benedykt XVI].
 • Bł. Karolina Kózkówna, dziewica, męczennica [2 VIII 1898-18 XI 1914; wspomnienie 18 XI; beatyfikacja 10 VI 1987, Tarnów, Jan Paweł II].
 • Bł. Maria Marcelina Darowska, współzałoż. Zgrom. Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (niepokalanek) (16 I 1827-5 I 1911; wspomnienie 5 I; beatyfikacja 6 X 1996, Rzym, Jan Paweł II].
 • Bł. Michał Sopoćko, kapłan, spowiednik św. Faustyny, propagator kultu miłosierdzia Bożego [1 XI 1888-15 II 1975; wspomnienie 15 II; beatyfikacja 28 IX 2008, Białystok, Benedykt XVI].
 • Bł. Stefan Wincenty Frelichowski, kapłan, męczennik [22 I 1923-25 IV 1945; wspomnienie 23 II; beatyfikacja 8 VI 1999, Toruń, Jan Paweł II].
 • Cz. Sł. Boży Stefan Wyszyński, biskup lubelski, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, kardynał, Prymas Polski, więzień komunizmu   [3 VIII 1901 – 28 V 1981].
   

Otwarcie wystawy:

Wystawę otworzyli: Jacek Lelek - Burmistrz Starego Sącza, oraz Monika Jackowicz-Nowak - Dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu.

 

Wystawa ze zbiorów: Andrzeja Długosza