Maraton Literacki z Wojciechem Widłakiem

PAN KULECZKA bohater książeczek Wojciecha Widłaka spotkał się najmłodszymi czytelnikami bibliotek publicznych w powiecie nowosądeckim.

Gościł w Nawojowej, Białej Niżnej, Żeleźnikowej, Olszanej, Przysietnicy, Grybowie, Korzennej, Tyliczu, Powroźniku oraz Łomnicy Zdroju.

Spotkania odbyły się dzięki realizowanemu przez Powiatową i Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu projektowi MARATON LITERACKI dofinansowanemu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach programu Partnerstwo dla Książki.

W trakcie realizowanego przedsięwzięcia podczas 10 spotkań autorskich od 10 do 14 czerwca 2019 roku - 393 najmłodszych czytelników zapoznało się z dorobkiem literackim Wojciecha Widłaka - polskiego pisarza, redaktora, autora wielokrotnie nagradzanych książek dla dzieci a trochę dla dorosłych, m.in. serii o „Panu Kuleczce”, „Wesołym Ryjku”, „Samotnym Jędrusiu”, „Sekretnym życiu Krasnali w Wielkich Kapeluszach”, serii Podręcznych Nieporadników, a także tekstów w podręcznikach szkolnych.

Po spotkaniu można było otrzymać autograf na zakupionej książce lub zakładce – wykonanej przez podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych GNIAZDO.

Celem realizowanego projektu była promocja czytelnictwa oraz wzbogacenie i rozszerzenie zakresu usług bibliotek publicznych w powiecie nowosądeckim.

Przed nami w ramach realizowanego projektu - po wakacyjnej przerwie - jeszcze 30 spotkań m.in. z: Justyną Bednarek, Pawłem Wakułą oraz Jarosławem Kaczmarkiem.