Spotkanie z grupą poetycką "Tylicz"

W starosądeckiej bibliotece w sobotnie popołudnie 11 maja 2019 r, poeci Sądecczyzny: Adam Ziemianin, Andrzej Warzecha i Andrzej K. Torbus spotkali się z miłośnikami swojej twórczości. Było to spotkanie z cyklu Sądecki Klub Literacki i Przyjaciele, a okazją do jego zorganizowania był jubileusz 50-lecia grupy poetyckiej "Tylicz", powołanej do życia w Krakowie, pod patronatem Jerzego Harasymowicza, działającej w latach 1969-1976.

Członkami grupy "Tylicz", oprócz wspomnianych poetów, byli Jerzy Gizella, Franciszek Brataniec i Wiesław Kolarz. Oficjalnie grupa "Tylicz" nie istnieje od wielu lat, ale należący do niej poeci odwiedzają Sądecczyznę, piszą o niej wiersze, a tradycje wyniesione z domu i piękno górskiego krajobrazu są im nadal bliskie.

Goście wieczoru wspominali okoliczności powstania i działalność grupy poetyckiej "Tylicz" oraz recytowali swoje utwory. Wiersze Adama Ziemianina, Andrzeja Warzechy i Andrzeja K. Torbusa w niepowtarzalnej autorskiej interpretacji dopełniały utwory muzyczne na skrzypce, gitarę i ustną harmonijkę w wykonaniu Zespołu Dookoła, czyli Janusza Szota i Joanny Babiarz, która była również prowadzącą spotkanie.

Na zakończenie uczestnicy poetycko-muzycznego wieczoru mieli okazję zakupić tomiki wierszy z autografami i dedykacjami autorów.

Sprawdź również: Sądeczanin.info