POLAK WĘGIER DWA BRATANKI

W piątkowe popołudnie 23 listopada 2018 roku bohaterem wieczoru autorskiego w Powiatowej i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu był Endre László Varga.

Węgier urodzony w 1952 roku, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, historyk wojskowości, wykładowca uniwersytecki. Udekorowany wysokimi odznaczeniami węgierskimi i polskimi.

Autor ważnych źródłowych dzieł – o których była mowa owego wieczoru - „DWA BRATANKI. DOKUMENTY I MATERIAŁY DO STOSUNKÓW POLSKO – WĘGIERSKICH 1918 – 1920”, oraz „ŹRÓDŁA I DOKUMENTY DO DZIEJÓW LEGIONISTÓW WĘGIERSKICH SŁUŻĄCYCH W LEGIONACH POLSKICH W LATACH 1914 – 1918”

Gościem honorowym była Pani dr hab. Adrienne Körmendy, konsul generalna Republiki Węgierskiej w Krakowie. Warto dodać, że pani konsul jest historykiem i w pracy naukowej zajmowała się średniowiecznym osadnictwem na Spiszu oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. W 1973 roku obroniła doktorat na Uniwersytecie im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie, a habilitację w 1985 roku na Uniwersytecie Warszawskim. Była to kolejna wizyta Pani konsul w Grodzie św. Kingi.

W spotkaniu udział wzięli również Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek oraz Ewa Zielińska obecnie Radna Powiatu Nowosądeckiego.

Obok licznie zebranych czytelników byli członkowie Stowarzyszenia Polsko – Węgierskiego w Starym Sączu - AMICI HUNGARIAE na czele z prezesem Witoldem Kalińskim, który był współorganizatorem tego spotkania.

W tak pięknych słowach opowiedziana historia przyjaźni polsko-węgierskiej oparta na źródłowych dokumentach na długo pozostanie w pamięci uczestników spotkania. Natomiast słowa Ojczyzna, Patriotyzm i Przyjaźń nabrały jeszcze ważniejszego znaczenia.