Marian Pażucha - wernisaż

W starosądeckiej bibliotece odbyło się otwarcie wystawy prac Mariana Pażuchy, artysty – rzeźbiarza i malarza z Nowego Sącza.

Jego prace ukazują przyrodę i mieszkańców Karpat, kulturę duchową i materialną tego regionu, a więc obyczaje, wierzenia, obrzędy, zabawę i modlitwę . Artysta wciąż doskonali swój warsztat, urozmaica tematykę i kompozycję. Z sentymentem sięga do przeszłości, czerpie z podań i legend oraz z twórczości ludowej. Tworząc w drewnie wykorzystuje jego walory i specyfikę, czasem także jego naturalny kształt. Rzeźby i płaskorzeźby są - jak określa sam autor -„dyskretnie podkolorowane” i to niewątpliwie je wyróżnia, sprawiając, że stają się rozpoznawalne. Każda scena opowiada jakąś anegdotę, niekiedy rubaszną i dowcipną, zaskakuje pomysłowością i prostotą. Wśród prezentowanych dzieł można podziwiać płaskorzeźby o tematyce religijnej („Boże Ciało”, „Ostatnia Wieczerza”, „Matka Boska Zbójnicka”), jak również nawiązujące do życia codziennego, obyczajów i obrzędów ludowych („Małżeńskie jarzmo”, „Żniwa”, „Święto Jordanu” , „Kermeszowa Procesja”, Łemkowskie praczki”).

Prace Mariana Pażuchy znajdują się w wielu kolekcjach w kraju i za granicą, utrwalając karpackie tematy i nawiązując do tradycji polskiej sztuki ludowej.