Magdalena Ponurkiewicz - luty 2020

Autorka spotkała się z czytelnikami starosądeckiej biblioteki na spotkaniu promującym jej najnowszą książkę „Bój o Polskę - listy do przyjaciela”.

Jest to publikacja o tematyce politycznej, z odniesieniami do historii naszego kraju. Ma formę listów do przyjaciela z Nowej Zelandii, które Autorka napisała z nadzieją, że przyda mu się taka forma kontaktu, dającego szansę na poznanie szczegółów politycznej walki o Polskę. Te listy są próbą analizy rzeczywistości, w jakiej Polacy znaleźli się po wyborach w 2015 roku. Celem Autorki jest jak najbliższe prawdy, uczciwe traktowanie wydarzeń, przeciwstawiające się fali kłamstwa, relatywizmu, nihilizmu oraz braku wartości, do których  ona sama jest przywiązana.

Prof. dr hab. Julian Dybiec z UJ napisał we wstępie do książki:

[...] Przedmiotem jej publikacji jest bystra obserwacja życia politycznego w kraju, postaw i decyzji Unii Europejskiej w stosunku do Polski, kontekstu naszych spraw w stosunkach międzynarodowych. Nie ma niemalże żadnego ważniejszego wydarzenia w latach 2016-2019, którego nie odnotowałaby na kartach swej publikacji i nie skomentowała w sposób zgodny z polską racją stanu [...] W książce napisanej bardzo komunikatywnym i ekspresyjnym językiem przeplatają się najróżniejsze zagadnienia, m.in. sprawy Armii Krajowej, Żołnierzy Wyklętych, bohaterów narodowych, pamięci historycznej - Kresowian i ludobójstwa na Wołyniu […]

Magdalenie Ponurkiewicz towarzyszył jej mąż, który przeczytał wybrane listy Autorki do przyjaciela. Moderatorem spotkania była Joanna Lupa.

Oprawę muzyczną zapewnili artyści z Nowego Sącza. Wokalista Jan Kłoskowski przy akompaniamencie fortepianowym Tomasza Wolaka wykonali znane pieśni o tematyce patriotycznej, m.in. „Warszawskie dzieci”, „Marsz Pierwszej Brygady”, „Biały Krzyż”.

W spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Jacek Lelek, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szczepaniak, radna Julia Dziedzic, Tomasz Koszkul – sołtys Barcic a zarazem prezes Towarzystwa Historycznego Miłośników Barcic „Barcice Wczoraj i Dziś”, przyjaciele Autorki i sympatycy jej twórczości.