Aktualności

Biblioteka na to czeka

Biblioteka na to czeka

Kolejna edycja akcji realizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej..

Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu dzięki akcji „Biblioteka na to czeka” realizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej otrzymała bezpłatnie cenne publikacje historyczne. Celem akcji jest rozpowszechnianie wiedzy z zakresu najnowszej historii Polski poprzez udostępnianie czytelnikom bibliotek dorobku wydawniczego Instytutu Pamięci Narodowej.

Zachęcamy do wypożyczania!

Nasze zbiory wzbogaciły się o następujące książki:

 1. „Ojczyzna Obrońcy Swemu”. Weterani i kombatanci jako problem polityczny i społeczny w Polsce XX wieku

 2. Atakować książką

 3. Drugi obieg wydawniczy w PRL na tle historii samizdatu w państwach bloku sowieckiego po 1956 roku

 4. Dzieje najnowsze w literaturze polskiej. Szkice o współczesnej poezji i prozie

 5. Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołania do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r.

 6. Interpretacje upadku komunizmu w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej

 7. Jakby nam już dzisiaj przyszło umrzeć

 8. Józef Piłsudski. Pisarz

 9. Marzec i po marcu. Wpływ kryzysu Marca ‘68 na środowiska naukowe i kulturę Polski Ludowej

 10. Między historiozofią a polityką. Historiografia Polski Ludowej w opiniach i komentarzach historyków i publicystów emigracyjnych 1945-1989.

 11. Nadzorcy. Ludzie i struktury władzy odpowiedzialni za działania wobec środowisk twórczych, naukowych i dziennikarskich

 12. Najwyższa Izba Kontroli 1919-2019. Sto lat troski o państwo

 13. Opozycja i opór społeczny po 1956 r., t. I

 14. Opozycja i opór społeczny w Polsce po 1956 r., t. 2

 15. Opozycja i opór społeczny w Polsce po 1956 r., t. 3 Rolnicza "Solidarność" w Polsce 1980-1989

 16. Osaczeni-napiętnowani. Szkice o twórcach w PRL

 17. Partia, państwo, społeczeństwo

 18. Piony śledcze aparatu bezpieczeństwa publicznego 1944–1990

 19. Polskie Stronnictwo Ludowe w Krakowie i powiecie krakowskim w latach 1945-1949

 20. Ponad żelazną kurtyną. Kontakty społeczne między PRL i RFN w okresie détente i stanu wojennego

 21. Prawo i bezprawie. Komitet Helsiński w Polsce (1982-1990)

 22. Sen o wolności, głód nadziei. Wokół protestu głodowego w Krakowie-Bieżanowie

 23. Ta nasza Wolność. Reportaże historyczne

 24. W kleszczach totalitaryzmów.  Księdza Gradolewskiego i ojca Jacka Hoszyckiego życiorysy niedopowiedziane

 25. Zakony męskie w polityce władz komunistycznych w Polsce w latach 1945–1989, tom II: Działalność duszpasterska i społeczna zakonów w latach 1945–1989