Aktualności

Spotkanie z Agatą Kołakowską

Autorka współczesnych powieści obyczajowych spotkała się z czytelnikami starosądeckiej biblioteki..

Autorka, wrocławianka z urodzenia i zamiłowania, jest absolwentką dziennikarstwa i komunikacji społecznej, współpracowała z Polskim Radiem Wrocław, jednak od zawsze jej pasją było pisanie, dlatego postanowiła, że zajmie się tym zawodowo. Autorka opowiadała o swoich książkach: "Pokrewne dusze", "Wyrok na miłość", "Płótno", "Igraszki z losem", "We dnie, w nocy", "Niewypowiedziane słowa".

Jej powieści z założenia  mają rozśmieszyć, wzruszyć, dodać otuchy i odwagi w wyrażaniu siebie, ale też skłonić do refleksji. Charakterystyczne dla twórczości Kołakowskiej są nietuzinkowe tematy, wyraziści bohaterowie i skomplikowane relacje międzyludzkie. Jako dziennikarka z wykształcenia podchodzi do pisania bardzo rzetelnie. Zwykle rozpoczyna pracę od zbierania informacji na temat, który porusza w powieści, konsultuje się ze specjalistami. Niebawem ukaże się jej najnowsza powieść pt. "Lista obecności", do powstania której zainspirowało pisarkę pewne spotkanie autorskie.

Agata Kołakowska interesująco i z pasją opowiadała o swojej twórczości, odpowiadała na pytania czytelników, a na zakończenie spotkania wpisywała dedykacje w książkach, które zakupili miłośnicy jej powieści.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki i wpisuje się w obchody XVI. Tygodnia Bibliotek – ogólnopolskiej akcji, która ma na celu podkreślanie roli czytania, bibliotek w poprawie jakości życia i edukacji oraz zwiększanie zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.