Powiatowy Konkurs Recytatorski - "Przedszkolne wierszyki"

Tegoroczny konkurs recytatorski "Przedszkolne wierszyki", został zorganizowany dla najmłodszych czytelników Biblioteki – przedszkolaków. Organizatorem Konkursu była Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu oraz biblioteki publiczne powiatu nowosądeckiego. W tegorocznej edycji konkursu dzieci recytowały wiersze: Wandy Chotomskiej, Ewy Szelburg – Zarembiny i Danuty Wawiłow.

Do finału zakwalifikowało się 10 uczestników z oddziałów przedszkolnych z powiatu nowosądeckiego.

Celem konkursu było upowszechnianie poezji wśród dzieci, przygotowanie dzieci do twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym, doskonalenie umiejętności recytatorskich wśród przedszkolaków, uwrażliwiając młodego odbiorcę na otaczający świat.

Komisja konkursowa w składzie: Helena Domańska, Helena Piętka i Marta Sowa po przesłuchaniu wszystkich uczestników miała trudne zadanie, aby wyłonić najlepszych.

  • I miejsce - Wiktoria Biel
  • II miejsce - Bartłomiej Barycz
  • III miejsce - Maciej Lepszy
  • Wyróżnienie - Aleksander Słaby

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody. Poziom recytacji był bardzo wysoki, dzieci oprócz poprawnej dykcji, oryginalnej interpretacji, zachwyciły strojem i rekwizytami.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!