„Dar pamięci II” Barbary Paluchowej

Barbara Paluchowa - poetka, malarka, fotografik i animatorka kultury gościła w starosądeckiej bibliotece w dn. 21.02.2019 r. na wieczorze autorskim, połączonym z promocją drugiej części albumu „Dar pamięci - dawni ludzie, rodziny, dawne domy”.

Podczas spotkania prezentowany był materiał filmowy TVP Kraków o Autorce, która jest postacią o niezwykłej osobowości, wrażliwą na świat, obdarzoną wieloma talentami. Jej największą pasją jest śledzenie przeszłości ziemi piwniczańskiej, gór i dawnych historii ludzi i rodzin. Artystka wspominała zmarłą dwa lata temu Danutę Szaflarską, z którą się przyjaźniła oraz opowiadała o swojej pracy nad publikacją „Dar pamięci”.

Drugi tom autorskiego albumu Barbary Paluchowej, podobnie jak jego pierwsza część, która ukazała się w 2013 r., zawiera opowieści o ludziach, ich życiu i przemijaniu pokoleń. Opisuje dziedzictwo kulturowe miasta i gminy Piwniczna oraz regionu na podstawie starych dokumentów, zdjęć i opowieści rodzinnych, które autorka gromadziła przez pięć lat. Drugą cześć albumu „Dar Pamięci” autorka rozszerzyła o historię Żegiestowa, który przed  wojną był kwitnącym uzdrowiskiem. Publikacja jest bogato ilustrowana, jest w niej ponad tysiąc pięknych dawnych i współczesnych fotografii ludzi, rodzin, krajobrazów, ginącej architektury regionalnej. Album został zgłoszony do VII edycji konkursu o Nagrodę im. Ks. Prof. Bolesława Kumora w kategorii „Książka o Sądecczyźnie”.


 fot. Henryk Musiał