Mikołaj w bibliotece

W Oddziale dla Dzieci starosądeckiej biblioteki, 6 grudnia gościł Mikołaj. Spotkanie odbyło się dla zaproszonych dzieci 3 letnich, uczestniczących w projekcie "Z książką na start". Mikołaj w postać którą wcielił się autor książek dla dzieci i młodzieży, Andrzej Grabowski czytał śmieszne wierszyki, opowiadał o potrzebie czytania najmłodszym dzieciom. Bo codzienne obcowanie z książką usprawnia dziecięcą pamięć, stymuluje rozwój mowy i kształtuje wrażliwość moralną dziecka. Czytając swoim pociechom, rodzice inwestują w moralny i intelektualny rozwój dzieci, które szybciej się rozwijają, łatwiej przyswajają wiedzę o świecie i ludziach, a także czują się bezpieczne i kochane.

Dzieci otrzymały Dyplomy Małego czytelnika oraz prezenty.