Aktywni i kreatywni - pod „parasolem ministra”

Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu zakończyła realizację projektu - realizując cykl szkoleń - „Aktywni i kreatywni” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Partnerstwo dla Książki. Szkolenia odbywały się w dniach od 24 września do 28 listopada 2018 roku.

Celem projektu była poprawa jakości i wzbogacanie usług oferowanych przez biblioteki publiczne na terenie powiatu nowosądeckiego.

W ramach realizacji tego projektu odbyły się już 3 szkolenia oraz wyjazd studyjny:

  • Jadłospis małych moli książkowych, czyli co robić, aby dzieci czytały litery, smakowały wyrazy, połykały zdania i pożerały książki …? – warsztaty miały na celu przygotowanie bibliotekarzy do niestandardowych metod pracy zachęcających dzieci i młodzież do czytania.
  • „Teatr cieni” – uczestnicy warsztatów nauczyli się zasad tworzenia cieni postaci ludzkich, zwierząt, form plastycznych i kolorowych figur. Zdobyte umiejętności z pewnością okażą się pomocne zarówno podczas przygotowywania kreatywnej i twórczej pracy z książką, jak również pozwolą wprowadzać do zajęć elementy teatru.
  • „Prawo w bibliotece” – celem szkolenia było podniesienie kwalifikacji w zakresie zmieniających się przepisów prawnych obowiązujących w bibliotekach.
  • Wyjazd studyjny do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie - podczas którego bibliotekarze pogłębili wiedzę i wymienili doświadczenia z bibliotekarzami - według rankingu Rzeczypospolitej jednej z najlepszych Bibliotek w Polsce. W myśl powiedzenia podróże kształcą, udało się połączyć pogłębienie wiedzy na temat bibliotek z historią, zwiedzając Chrzanowskie Muzeum.

Na spotkaniu Podsumowującym projekt wystąpili podopieczni Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych GNIAZDO z widowiskiem teatralno-muzycznym „Mały książę”. Publiczność nagrodziła wykonawców owacją na stojąco za wzruszający występ.

Uczestnicy otrzymali dyplomy potwierdzające ukończenie szkoleń.

O współpracy z biblioteką i korzyściach płynących ze współdziałania osób niepełnosprawnych ze zdrową młodzieżą w teatrze integracyjnym mówiła Zofia Wcisło - Prezes Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych GNIAZDO.