SĄDECKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI - dr Łukasz Połomski

We wtorek, 27 listopada 2018 r. w starosądeckiej bibliotece dr Łukasz Połomski spotkał się z czytelnikami na niecodziennej lekcji historii podpartej bogatą dokumentacją zdjęciową.

Spotkanie zorganizowane przez Powiatową i Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu przy współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, spotkanie z cyklu „Intelektualne horyzonty” w ramach projektu „Odyseja pasjonatów”. Projekt objęty jest Honorowym Patronatem Burmistrza Starego Sącza Jacka Lelka.

Dr Łukasz Połomski

Historyk, nauczyciel, publicysta, popularyzator historii. W ciekawej formie przybliżył SĄDECKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI. Bohater wieczoru specjalizuje się w dziejach Nowego Sącza przełomu XIX i XX wieku oraz historii żydów sądeckich. Jest twórcą i dyrektorem programu historycznego „SĄDECKI SZTETL” działającego w ramach Fundacji Nomina Rosae. Autor kilkudziesięciu artykułów popularnonaukowych, współautor licznych wystaw, konferencji i wydarzeń kulturalnych.