„Jak to robią inni?”

Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu realizując projekt Aktywni i kreatywni, w ramach programu Partnerstwo dla Książki dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury zorganizowała 19 listopada 2018 r. dla bibliotekarzy z powiatu nowosądeckiego wyjazd studyjny do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie.

Według rankingu Rzeczypospolitej MBP w Chrzanowie -– to jedna z najlepszych Bibliotek w Polsce, może pochwalić się piękną i dużą siedzibą, posiadającą bardzo nowoczesną i efektowną aranżację przestrzeni oraz duże osiągnięcia w promocji książki i czytelnictwa.

Udział w wyjeździe umożliwił uczestnikom poznanie dobrych praktyk, sprawdzonych, innowacyjnych form działalności, różnych rozwiązań aktywizujących czytelników i użytkowników biblioteki, a także sposobów pozyskiwania środków finansowych i sojuszników do działań w bibliotece.

Mamy nadzieję, że dzięki wyjazdowi bibliotekarze mieli możliwość zobaczenia ciekawych rozwiązań zarówno architektonicznych jak i nietuzinkowych przykładów pracy i różnych form aktywizacji czytelników inspirujących do wprowadzania zmian, we własnych bibliotekach.

W myśl powiedzenia podróże kształcą, udało się nam połączyć pogłębienie wiedzy na temat bibliotek z historią, zwiedzając w Oddziale Chrzanowskiego Muzeum Wystawę Czasową w „Domu Urbańczyka”.