Spotkanie Zespołu Bibliografów Małopolskich

Starosądecka biblioteka gościła w dniu 20 września 2018 r. bibliotekarzy z bibliotek publicznych województwa małopolskiego, którzy biorą udział w tworzeniu Regionalnej Bibliografii Małopolski.

Uczestnicy zapoznali się z działalnością biblioteki, szczególnie z akcjami i projektami skierowanymi do bibliotek powiatu nowosądeckiego. Następnie zwiedzili bibliotekę, a także ogród otaczający budynek.

Kolejna cześć spotkania miała charakter szkoleniowy. Krystyna Kasprzyk z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie przedstawiła zasady tworzenia deskryptorów korporatywnych, stosowanych w opisie bibliograficznym dokumentów bibliotecznych.

Bibliotekarze mieli również okazję zapoznać się z historią Starego Sącza, zwiedzając Klasztor Klarysek, o którym interesująco opowiadała Danuta Sułkowska oraz Muzeum Regionalne – po którym oprowadziła ich kustosz Magdalena Fryźlewicz, również z pasją i bardzo ciekawie przedstawiając zgromadzone w muzeum eksponaty.

Bibliografia Małopolski jest częścią ogólnopolskiego systemu bibliografii regionalnych. Zawiera opisy wydawnictw treściowo związanych z województwem małopolskim i Małopolską jako regionem geograficzno-historycznym. Rejestruje: książki poświęcone Małopolsce, czasopisma, artykuły z czasopism, mapy, dokumenty życia społecznego. Bibliografia Małopolski powstała z połączenia baz lokalnych tworzonych w bibliotekach powiatowych województwa małopolskiego z bazą o takiej samej nazwie powstającą w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie i od 2015 roku jest współtworzona przez 25 bibliotek publicznych województwa małopolskiego, w tym Powiatową i Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Starym Sączu.