Narodowe Czytanie 2018

Powiatowa i Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna im. W. Bazielicha w Starym Sączu po raz kolejny włączyła się w ogólnopolską akcję społeczną Narodowe Czytanie. Zapoczątkowana w 2012 r. inicjatywa ma na celu promocję czytelnictwa i propagowanie znajomości literatury narodowej.
Tegoroczna odsłona  jest wyjątkowa, ponieważ odbywa się w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, dlatego oprócz jej głównego celu, jest też formą uczczenia jubileuszu. Lekturą Narodowego Czytania na kulminację akcji w dniu 8 września 2018 r. była powieść Przedwiośnie Stefana Żeromskiego, wydana w 1924 r.

Uczestnicy Narodowego Czytania w starosądeckiej bibliotece wysłuchali fragmentu Przedwiośnia (opowieść o szklanych domach) oraz innych utworów wybranych z „Listy 44 tekstów Antologii Niepodległości”, zawierającej utwory zaliczane do kanonu polskiej literatury patriotycznej:

  • Bogurodzica
  • Roman Dmowski, Myśli nowoczesnego Polaka
  • Józef Wybicki, Pieśń Legionów Polskich
  • Adam Asnyk, Póki w narodzie myśl swobody żyje …
  • Adam Mickiewicz, Do matki Polki
  • Leopold Staff, Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!
  • Cyprian Kamil Norwid, Moja Piosnka 2 – Do kraju tego …
  • Jarosław Marek Rymkiewicz, Rozmowy polskie latem roku 1983
  • Maria Konopnicka, Rota.

Wśród czytających byli m.in. Wojciech Lasek i Zofia Wcisło - prezes Stowarzyszenia „Gniazdo”, Daniel Śmierciak - sekretarz gminy, Piotr Dyrek, Franciszek Tudaj - kierownik OPS, Wiesława Majda – nauczyciel języka polskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu, Ryszard Niejadlik - kierownik MZGK.

Serdecznie dziękujemy za życzliwość i zaangażowanie wszystkim, którzy wzięli udział we wspólnym czytaniu. Akcja Narodowego Czytania i wspólna lektura, ma jednoczącą moc najważniejszych dzieł polskich pisarzy, którzy swą twórczością wiernie towarzyszyli narodowi, pokrzepiając nasze serca i dając społeczeństwu impuls do walki o swoje marzenia. Mamy nadzieję, że nasze wspólne czytanie zbliża nas do siebie nawzajem i pozwala w nas rozbudzić przejaw patriotyzmu i myślenie
o Ojczyźnie.

fot. Aneta Mamala