Partnerstwo dla książki 2018


Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach programu Partnerstwo dla Książki, na realizację dwóch projektów:

  • Aktywni i kreatywni - kwota dotacji: 15 000,00 zł.

W ramach realizacji tego projektu odbędą się 3 szkolenia pozwalające zdobyć nowe umiejętności i podnoszące kompetencje pracowników bibliotek publicznych z powiatu nowosądeckiego, a także wyjazd studyjny do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie.

  • Podróże literackie - kwota dotacji: 18 000,00 zł.

W ramach realizacji tego projektu zostaną zorganizowane we wrześniu i październiku 2018 roku 32 spotkania z autorami książek dla dzieci i dorosłych w bibliotekach publicznych powiatu nowosądeckiego. Spotkania te promować będą czytelnictwo, rozwijać wiedzę i kształtować zachowania czytelnicze, pozwolą również wzmocnić rolę biblioteki jako animatora kultury czytelniczej.

Zadania te będą realizowane przy współpracy Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych GNIAZDO.