„Leśni wolontariusze nie marnują czasu”

Stowarzyszenie Emerytów Leśnych KONAR serdecznie zaprasza osoby posiadające status emeryta (60+) do udziału w projekcie pn. "Leśni wolontariusze nie marnują czasu". W ramach projektu uczestnikom zapewniamy udział w 30 godzinnym zamiejscowym szkoleniu w zakresie wolontariatu, które zakończy się przygotowaniem i realizacją 5 akcji wolontariackich skierowanych do mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego. Dodatkowo uczestnicy aktywnie włącza się w Obchody 100 lecia Odzyskania Niepodległości "100 drzew na 100 lecie". Szczegóły w załącznikach. Zapraszamy!

Projekt realizowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020, Priorytet 2 Aktywne społeczeństwo, Kierunek działania 5 Wspieranie aktywnych form integracji społecznej.

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018.