Wizyta Studyjna Bibliotekarzy Powiatu Tatrzańskiego w Starym Sączu

Starosądecka Biblioteka 22 maja 2018 roku gościła bibliotekarzy z powiatu tatrzańskiego. Uczestnicy zwiedzili Starosądecka Bibliotekę oraz filię w Gołkowicach.

Dzięki wyjazdowi bibliotekarze mieli możliwość poznania nowoczesnych rozwiązań i różnorodnych form aktywizacji czytelników. Bibliotekarze poznali dobre praktyki służące lepszemu zaspokajaniu potrzeb użytkowników oraz problemy związane z budową nowych siedzib bibliotek. Spotkanie to było okazją do podzielenia się doświadczeniami i refleksjami na temat prowadzonej działalności.

W myśl powiedzenia podróże kształcą, udało się połączyć pogłębienie wiedzy na temat bibliotek z historią Starego Sącza, zwiedzając Muzeum Regionalne – po którym oprowadziła Pani kustosz Magdalena Fryźlewicz, a także Klasztor Klarysek – o którym również interesująco i z pasją opowiadała Pani Danuta Sułkowska. Goście z powiatu tatrzańskiego dotarli również do Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II.

Na zakończenie wizyty w Stary Sączu zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki, zaprosił gości do wspólnego spaceru po tajemniczych stawach - Bobrowisku, które znajduje się w widłach dwóch górskich rzek: Dunajca i Popradu, gdzie kiedyś mieściła się żwirownia, dziś rozciąga się drewniana kładka i ścieżka obserwacyjna, z której możliwe jest podglądanie żyjących tam zwierząt.