Uroczyste otwarcie nowej siedziby Biblioteki!

Agata Kornhauser-Duda – małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy– otworzyła w piątek 2 marca 2018 roku nową siedzibę Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu przy ulicy Mickiewicza 33.
Pani Prezydentowa przed częścią oficjalną spotkała się na krótkiej rozmowie z pracownikami starosądeckiej biblioteki oraz włodarzami miasta Panem Jackiem Lelkiem i Kazimierzem Gizickim. Był czas na przekazanie upominków, biblioteka otrzymała od Pierwszej Damy „Wielką Księgę Patriotyczną” wydaną specjalnie z okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Wstęgę przecinali Małżonka Prezydenta RP Pani Agata Kornhauser-Duda, wicewojewoda małopolski Józef Gawron, członek zarządu województwa małopolskiego Leszek Zegzda, starosta nowosądecki Marek Pławiak, burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek, dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski oraz dyrektor biblioteki Maria Sosin.
Obiekt poświęcił ks. dr Marcin Kokoszka Dyrektor Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu.
Na uroczystości między innymi gościli zastępca dyrektora Instytutu Książki Krzysztof Koehler, zastępca dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie Pani Anna Wiśniewska, radny wojewódzki Stanisław Pasoń, radny powiatowy Zenon Szewczyk, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu Artur Rola, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska - Przewodnicząca SBP w Warszawie, Dorota Rzepka SBP w Kraków oraz starosądeccy radni.

Gości witał burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek oraz dyrektor PiMGBP Maria Sosin, która zaprezentowała także historię biblioteki.
W końcu przyszedł czas na przemówienie Małżonki Prezydenta RP, która mówiła o bibliotekach, książkach, czytelnictwie, podkreśliła szczególną rolę bibliotekarzy.
Wykład „Biblioteka to inwestycja” wygłosił dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski.

Nowe pomieszczenia biblioteki, która powstała w budynku przekazanym władzom Starego Sącza przez Powiat Nowosądecki, to inwestycja realizowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2. Infrastruktura bibliotek 2016-2020, nowy budynek biblioteki to kolejny nowoczesny obiekt, który w gminie Stary Sącz umożliwi realizację misji społecznej w zakresie krzewienia kultury i edukacji.

Uroczystość uświetnił występ artystyczny nauczycieli i uczniów Szkoły Muzycznej I Stopnia w Starym Sączu.
W tym dniu zostali również odznaczeni Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek - „Zasłużony dla Kultury Polskiej” i Pani dyrektor Maria Sosin - „Srebrna Gloria Artis” i „Krzyż Małopolski”.

UROCZYSTE OTWARCIE STAROSĄDECKIEJ BIBLIOTEKI - RELACJA ONLINE!!!

fot. Rafał Kubik