"Dziady" w Barcicach..

W niedzielne popołudnie 03 grudnia 2017 r. mimo mocno niesprzyjającej aury w fili bibliotecznej w Barcicach liczna grupa osób zgromadziła się w celu obejrzenia spektaklu teatralnego. Zawitała u nas grupa teatralna NIM NUL ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu. Reżyserem spektaklu była Zofia Trzcińska. „Dziady” wieszcza narodowego Adama Mickiewicza to dzieło wystawione przez utalentowaną młodzież.

Amatorska grupa teatralna profesjonalnie zagrała swoje role pomimo iż sztuka jak wszystkim wiadomo nie należy do łatwych. Gromkie brawa, którymi nagrodzono aktorów świadczą  iż trud pracy młodych osób włożony w przygotowanie spektaklu przyniósł oczekiwany efekt. Licznie zgromadzeni mieszkańcy mogli podziwiać potencjał twórczy tkwiący w  młodych kreatywnych osobach.

Mamy głęboką nadzieję, że w niedługim czasie będziemy mieli okazję znów podziwiać talent teatralny ukryty w młodych osobach.