Partnerstwo dla książki 2017

Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. W. Bazielicha w Starym Sączu otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Partnerstwo dla Książki, na realizację dwóch projektów:

  • Poznaj żywego pisarza - kwota dotacji: 20 500,00 zł.

  • Po górach z mistrzem pióra - kwota dotacji: 16 400,00 zł.

W ramach realizacji tych projektów zostanie zorganizowanych we wrześniu i październiku 2017 roku, 55 spotkań z autorami książek dla dzieci i dorosłych w bibliotekach publicznych powiatu nowosądeckiego. Spotkania te promować będą czytelnictwo, rozwijać wiedzę i kształtować zachowania czytelnicze, pozwolą również wzmocnić rolę biblioteki jako animatora kultury czytelniczej. Zadanie będzie realizowane przy współpracy Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych GNIAZDO.

Linki: