Turniej Brydża Sportowego - Filia w Barcicach

W dniu 09.07.2017r w budynku filii bibliotecznej w Barcicach już po raz czwarty miał miejsce turniej brydża zorganizowany tradycyjnie przez Stowarzyszenie Brydża Sportowego „ALF” z Nowego Sącza.

Uczestnicy turnieju przyjechali nie tylko z Nowego Sącza ,ale także  z okolic.

Zmagania uczestników sędziował jak corocznie Pan mgr Adam Waśko, który wraz z małżonką czuwał nad rozgrywkami.

Brydż to gra logiczna rozgrywana przy użyciu kart, w której bierze udział czterech graczy stanowiących dwie pary. Gracze w jednej parze starają się uzyskać wynik lepszy od wyniku drugiej pary poprzez skompletowanie jak największej liczby lew. W grze używana jest standardowa talia kart.

Celem sądeckiego Stowarzyszenia Brydża Sportowego jest nie tylko nauka ale zarówno popularyzacja tej gry. W ciągu roku na terenie Nowego Sącza odbywają się stałe turnieje.