Deskryptory BN

Dnia 18 maja 2017 roku w Filii w Gołkowicach odbyło się szkolenie dotyczące „Formatu MARC21 rekordu bibliograficznego dla książki – Deskryptory BN”. Skierowane było do wszystkich bibliotekarzy bibliotek publicznych w powiecie nowosądeckim. Szkolenie zorganizowała Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu przy współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie, prowadził je Wojciech Kowalewski. Spotkanie dotyczyło zmian w sposobie katalogowania materiałów bibliotecznych wdrażanych przez Bibliotekę Narodową. W trakcie spotkania zostały poruszone następujące zagadnienia:

  • nowe pola w strukturze formatu MARC21 w systemie SOWA2/MARC21 oraz SOWA SQL (szczegółowe omówienie zasad wypełniania pól zgodnych ze strukturą RDA);
  • katalogi Bibliotek stosujące nowe zasady opracowania danych (metodyka opracowania zbiorów);
  • aktualizacja instrukcji do opracowania zbiorów w formacie MARC21 (omówienie i prognozy zmian).