Regulamin sali widowiskowo-multimedialnej
Filia w Przysietnicy

§1

Filia biblioteczna w Przysietnicy posiada salę widowiskowo-multimedialną o powierzchni 100 m², w której komfortowo może pomieścić się 100 osób. Sala świetnie nadaje się na różnego rodzaju formy pracy ze środowiskiem lokalnym, warsztaty, spotkania autorskie, konferencje, szkolenia wystawy, itp.
Na wyposażeniu znajdują się:

 • podest sceniczny,
 • nagłośnienie (mikrofony bezprzewodowe, wzmacniacz),
 • projektor,
 • krzesła.

§2

Sala widowiskowo-multimedialna przeznaczona jest na prowadzenie szeroko pojętej działalności mającej na celu zaspokajanie i poszerzanie oferty kulturalno-edukacyjnej o ponadstandardowe zadania pozwalające na integrację społeczeństwa lokalnego. Prowadzone są różnego rodzaju formy pracy z czytelnikiem dziecięcym jak i dorosłym , np. zajęcia warsztatowe dla osób ze Stowarzyszenia, próby Zespołu Tańca Regionalnego jak i zajęcia z dziećmi m. in. gry planszowe, kursy języka angielskiego, próby teatrzyku itp.

§3

Zajęcia w sali widowiskowo-multimedialnej prowadzone są zarówno w formie zajęć wolnych
jak i tematycznych.

 1. Pracownik prowadzący salę widowiskowo-multimedialną ma prawo do tworzenia np. kółka plastycznego, szachowego, klubu gier planszowych itp., o ile zbierze się grupa minimum 5 osób.
 2. W godzinach zajęć danego kółka z Sali widowiskowo-multimedialnej korzystają wyłącznie osoby w nim uczestniczące. Inne osoby mogą przebywać w sali tylko za zgodą opiekuna sali, pod warunkiem iż nie będą przeszkadzali w prowadzonych zajęciach.
 3. Do tzw. zajęć tematycznych wlicza się przygotowanie programów okolicznościowych: Dzień Matki, Dzień Seniora itp.
 4. Korzystanie z sali widowiskowo-multimedialnej jest nieodpłatne.
 5. Opiekun sali widowiskowo-multimedialnej prowadzi zeszyt zajęć, w którym wpisuje: formę działalności, datę, liczbę spotkań i liczbę uczestników.

§4

 1. W sali widowiskowo-multimedialnej obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu i używania narkotyków jak również zakaz przebywania w sali widowiskowo-multimedialnej osób znajdując się pod wpływem w/w środków.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. W przypadku dokonania zmian zobowiązuje się do poinformowania uczestników zajęć.