Kółko szachowe - Przysietnica

Obecnie  szachy są najpopularniejszą grą planszową na świecie, a krąg jej miłośników wciąż się powiększa. Wprowadzając naukę gry w szachy w jak najmłodszym wieku szkolnym wpływamy na rozwój uczniów. Szachy rozwijają pamięć i uwagę, pobudzają aktywność twórczą, uczą konsekwencji i wytrwałości w działaniu.

Od października 2016 r. do czerwca 2017 r. w Filii Bibliotecznej w Przysietnicy odbywały się zajęcia Kółka szachowego, w każdy piątek o godz. 14.20. W trakcie 24 spotkań łącznie uczestniczyło 185 osób.  

 W ramach zajęć Kółka szachowego dnia 12 maja 2017 roku w naszej bibliotece odbył się „Mini - turniej szachowy”, w którym wzięli udział uczniowie uczestniczący w zajęciach kółka. Rozgrywka szachowa była formą sprawdzenia swoich umiejętności i dobrą zabawą, która uczy przy okazji  zdrowej rywalizacji.