Klub Najmniejszego Czytelnika - Przysietnica

Od listopada ubiegłego roku w Filii w Przysietnicy odbywały się zajęcia „Klubu Najmniejszego Czytelnika”. W każdy wtorek o godzinie 11.00 salę zapełniała gromadka dzieci w wieku od 3 do 6 lat wraz z opiekunami. Każde takie spotkanie trwało około 45 – 60 minut. Rozpoczynało się ono od głośnego czytania bajki następnie dzieci uczestniczyły we wspólnej zabawie, po której przystępowały do wykonywania wspaniałych prac plastycznych tematycznie związanych z przeczytaną książką.

20 czerwca odbyło się ostatnie przed wakacjami spotkanie. W ramach podziękowania naszym małym czytelnikom zostały wręczone medale „Wzorowego uczestnika zajęć Klubu Najmniejszego Czytelnika”, puzzle oraz prace wykonywane przez dzieci na zajęciach i słodki upominek. Bardzo dziękujemy wszystkim maluszkom za aktywne uczestnictwo, zaangażowanie i uśmiech, a opiekunom za poświęcony czas. Z małymi czytelnikami rozstajemy się na okres wakacji, po których upływie zajęcia zostaną wznowione.

Nasi klubowicze przyczyniają się do rozwoju czytelnictwa od najmłodszych lat, a świadczyć może o tym fakt, że większość z nich przez cały czas trwania spotkań systematycznie wypożyczała książki.

Zajęcia Klubu Najmniejszego Czytelnika trwały przez okres ośmiu miesięcy, odbyło się 26 spotkań, w których uczestniczyły 592 osoby.