Jerzy Kronhold

Spotkanie z Jerzym Kronholdem

W czytelni starosądeckiej Biblioteki Publicznej, w piątek 21 kwietnia odbył się wieczór poetycki z udziałem Jerzego Kronholda.  Było to kameralne spotkanie z urodzonym w Cieszynie poetą, który pracował również jako bibliotekarz, reżyser, dziennikarz i dyplomata. Związany z krakowskim ruchem „Nowej Fali”, formacji poetyckiej, która skupiała twórców debiutujących w drugiej połowie lat  60., m.in. Stanisława Barańczaka, Adama Zagajewskiego, Ryszarda Krynickiego. Opublikował kilkanaście tomów wierszy: Samopalenie (1972),  Baranek lawiny (1980), Oda do ognia (1982), Niż (1990), Wiek brązu (2000), Epitafium dla Lucy (2012), Skok w dal (2016), Stance (2017), Adres w ciemnościach (2017). Nominowany w roku 2013 do Nagrody Literackiej Gdynia za tom Epitafium dla Lucy, w roku 2016 do Nagrody Literackiej im. Juliana Tuwima, a w roku 2017 do prestiżowej Nagrody Literackiej m.st. Warszawy.

O twórczości, bogactwie treściowym wierszy i tajnikach pisarstwa Jerzego Kronholda opowiadali prowadzący spotkanie z poetą:  Joanna Zach, historyk literatury z Wydziału Polonistyki UJ oraz Witold Kaliński, prezes Towarzystwa Literackiego im. C. Norwida w Nowym Sączu.

Obecni na spotkaniu miłośnicy poezji mieli okazję usłyszeć recytowane przez Jerzego Kronholda wiersze, pochodzące głównie z jego najnowszego tomiku pt. „Stance”.

"W Stancach jest wszystko, co najlepsze w dotychczasowej poezji Kronholda, podniesione do jeszcze wyższego poziomu. Cudowna jest ich swoboda, rozrzut i zręczny chwyt rytmiczno-melodyczny, który je scala. Są tu delikatne dźwiękowe i znaczeniowe echa polskiej poetyckiej tradycji. A nade wszystko horacjański ton, coś od Kochanowskiego. A baroku tylko tyle, żeby uszczęśliwiać konceptem".

Piotr Matywiecki