Bezpieczny Internet - Gołkowice

Tydzień z Internetem - Filia w Gołkowicach

W dniach od 27 do 31 marca 2017 r. w Filii w Gołkowicach odbyła się akcja Tydzień z Internetem.

W ramach tej akcji przeprowadzono zajęcia pt. „Co ze mnie wyrośnie?” dla dzieci z grup „0A” i „0B” Szkoły Podstawowej. Prowadzący przygotował zabawy i zagadki związane z różnymi profesjami. Uczniowie obejrzeli też wystawkę książek pt. „zawody świata”. W drugiej części zajęć najmłodsi dowiedzieli się dlaczego Internet jest ważny w nowoczesnych bibliotekach i jak można go wykorzystywać w pracy bibliotekarza. Prowadzący przeczytał zebranym książkę pt. „Tata w sieci” - Philippe de Kemmeter. Następnie zebrani poznali zasady zachowania bezpieczeństwa i anonimowości w sieci. (36 osób)

29.03.2017 r. podczas zajęć plastycznych zorganizowano pogadankę z dziećmi na temat zagrożeń jakie czyhają na najmłodszych w Inernecie oraz sposobów zachowania bezpieczeństwa w sieci. (14 osób)

30.03.2017 r. przeprowadzono pogadankę dla wszystkich chętnych na temat strony internetowej biblioteki, funpage na portalu Facebook oraz Starosądeckiego Katalogu Elektronicznego. Uczniowie poznali sposoby wyszukiwania książek w katalogu księgozbioru Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu.