Roboty - klub kodowania

Już w styczniu 2017 roku w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży PiMGBP oraz filii bibliotecznej w Gołkowicach Rozpoczęły się warsztaty w ramach Lokalnych Klubów Kodowania. Warsztaty zostały zorganizowane dzięki przystąpieniu starosądeckiej biblioteki do projektu „Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę”, do którego nasza biblioteka się zakwalifikowała spośród 50 instytucji.  Celem projektu jest zachęcenie uczniów z małych miejscowości do nauki kodowania.  

Uczestnicy klubu pod okiem bibliotekarzy oraz studentów Instytutu Technicznego PWSZ w Nowym Sączu,  pasjonatów technologii, będą programować roboty Finch, poznawać tajniki kodowania w języku Scrach. Zainteresowanie stworzeniem takich klubów przy naszej bibliotece jest ogromne, o czym świadczy liczba uczestników – 22 chętnych uczniów klas V i VI, biorących udział w pierwszych warsztatach, które odbyły się w miniona sobotę 14 stycznia.

W warsztatach organizowanych w bibliotece w Gołkowicach uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej z Gabonia.

Na kolejnych zajęciach planujemy przybliżyć uczniom podstawowe narzędzia do tworzenia własnych programów: Scratch, Snap!, Kodu; narzędzia do uczenia się programowania tekstowego np. Kodilla, Apki, Codequack; zabawy z robotami Finch. Uczniowie będą mogli również zgłębiać tajniki samodzielnej nauki programowania.