30 lat Barbary Paluchowej

Jubileuszowo w starosądeckiej bibliotece..

Sądecczyzna to wspaniali ludzie, którzy kochają swój region, piszą, malują, próbują łączyć ludzi wokół swoich małych ojczyzn. Taką osobą jest również Barbara Paluchowa - poetka, artysta plastyk, animatorka kultury. Urodzona w Kobylance koło Gorlic, obecnie zamieszkała w Piwnicznej - Zdroju. Spod jej pióra wyszło kilkanaście tomików wierszy. Jest autorką ponad 30 scenariuszy przedstawień dla dzieci, scenografii i projektów strojów. W 2013 r. wydała album „Dar pamięci – dawni ludzie, rodziny, dawne domy – dziedzictwo kulturowe miasta i gminy Piwniczna”. Otrzymała wiele wyróżnień i odznaczeń, m.in. Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej, jest Kawalerem Orderu Uśmiechu.
W roku 2016 Pani Barbara Paluchowa obchodzi jubileusz 30-lecia twórczości poetyckiej.
Z tej okazji, w dniu 1 grudnia 2016 r. poetka gościła w Czytelni starosądeckiej biblioteki, gdzie podczas spotkania z czytelnikami dorosłymi zaprezentowała swój najnowszy tomik poezji pt. „Tam, gdzie rosną gorzkie kwiaty”. Prowadząca spotkanie Danuta Sułkowska zapoznała słuchaczy z tematyką wierszy zawartych w tomiku, które skupiają się wokół rodziny, przyrody gór, wiary i przemijania. Temat „gorzkich kwiatów” przewija się przez wiele utworów. Gorzkie kwiaty są symbolem trudnych i smutnych wydarzeń, jakich w swoim życiu doświadcza każdy człowiek. Uczestnicy spotkania mieli przyjemność wysłuchania kilku bardziej osobistych wierszy w interpretacji samej autorki, którą nagrodzili gromkimi brawami.
Pani Barbara spotkała się również w tym dniu z dziećmi z klas III a i III d Szkoły Podstawowej w Starym Sączu. W zabawowy sposób przybliżyła swoją poezję dziecięcą, „O kwiatkach i Agatce Niejadce”, „Za co babcia kocha Kraków” oraz „O góralce Hanusi i panience Danusi”, dedykowaną urodzonej w Kosarzyskach wybitnej aktorce Danucie Szaflarskiej. Dzieci chętnie uczestniczyły w inscenizacjach jakie przygotowała dla nich autorka, wcielając się w rolę Szewczyka, smoka, ogrodniczki czy złej pokrzywy oraz w nauce tańca, „boczkowania” do muzyki utworu „Hanciu ne drymaj. Tecze woda” z płyty „Perły Korony Beskidu Sądeckiego”.