Dziwne jest serce kobiece

W starosądeckiej bibliotece odbyła się promocja książki Zofii z Odrowąż-Pieniążków Skąpskiej pt. „Dziwne jest serce kobiece”.

Wspomnienia z czasów galicyjskich przepisane z rękopisu opracował wnuk autorki - Rafał Skąpski, który był honorowym gościem spotkania, prowadzonego przez Witolda Kalińskiego.

Wspomnienia Zofii Skąpskiej to opowieść na temat losów rodziny, małej ojczyzny i świata z perspektywy kobiety, opis przemian życia ziemian i dworu, ciekawych relacji narodowościowych, wielkiej historii z punktu widzenia sądeckiej wsi.

„Przepisując rękopis, poznałem nieznaną mi wcześniej Babcię, lepiej niż gdybym spędził z nią dzieciństwo”

- to słowa wnuka, Autora opracowania, Rafała Skąpskiego.

Praca Skąpskiego została doceniona przez recenzentów. Eustachy Rylski, polski prozaik i dramaturg napisał:

„Wspomnienia Zofii Skąpskiej z dwóch pierwszych dekad XX wieku to bardzo interesująca historia rodzinna rozprawiająca się z uporczywą opinią o polskim ziemiaństwie jako klasie próżniaczej. To książka o patriotyźmie rozumianym jako norwidowski obowiązek, odporności na razy zadawane nam przez życie, mądrej odpowiedzialności za bliskich wraz z ambicją bycia nie tylko żoną i matką, a także ciężkiej pracy od świtu do nocy jakiej większość z nas by nie sprostała. A w tle zachwyt nad pięknem Nowosądecczyzny…”.

W spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Jacek Lelek, radna Julia Dziedzic, prezesi lokalnych stowarzyszeń, licznie zgromadzeni miłośnicy historii Sądecczyzny i książek biograficznych.