Barcickie kolędowanie

To już kolejny raz sołtysi Barcic Tomasz Koszkul i Przemysław Mairer wraz z Stowarzyszeniem Mieszkańców Barcic w Filii Bibliotecznej w Barcicach zorganizowali spotkanie dla wszystkich mieszkańców z okazji Święta Trzech Króli.

Tegoroczne kolędowanie poprzedził spektakl w reżyserii Zofii Trzcińskiej w wykonaniu aktorów ze Stowarzyszenia Mieszkańców Barcic oraz uczniów ze Szkoły Podstawowej w Barcicach. Wystawione przedstawienie zaskoczyło odmienną formą i ujęciem, przecież tego samego tematu.

Wizja wędrówki Trzech Króli do centrum chrześcijańskiego świata – Betlejem, została tutaj pokazana z perspektywy sacrum. Reżyserka ukazała boski plan działania, który urzeczywistnił się w niepozornej szopie, gdzieś na rubieżach wschodniego świata. Cykl narodzin dopełnił się dzięki wizycie Trzech Mędrców. To oni swym statusem zaświadczyli o cudzie jaki dokonał się w tym dniu, wypełniając tym samym plan Boga. Jednak prócz treści, ważną rolę odegrali sami aktorzy. Dobrani idealnie, zrealizowali spektakl w iście profesjonalnym stylu.

Przestawienie było tylko preludium do wspólnego kolędowania i biesiadowania, na które tłumnie przybyli Barciczanie oraz lokalni włodarze.