Nadpopradzka Dawnosc

„Nadpopradzka dawność – gwara i kultura górali z okolic Piwnicznej”

Wanda Łomnicka-Dulak była gościem spotkania promującego słownik „Nadpopradzka dawność – gwara i kultura górali z okolic Piwnicznej”, które odbyło się w starosądeckiej bibliotece w dniu 21 listopada 2019 r.

Autorce towarzyszyli Dajana Maślanka, ilustratorka oraz Piotr Maślanka, współautor zdjęć zamieszczonych w słowniku. Spotkanie poprowadziła Danuta Sułkowska, która dokonała korekty tekstu leksykonu.

Goście wieczoru na powitanie wyjaśnili kilka haseł związanych z „witacką”, „godaniem” i „stryceniem”. Rozmawiali o regionie górali nadpopradzkich, wyjaśniając kolejne hasła związane z tym regionem, góralami i ich strojem. Odczytany został fragment recenzji prof. dra hab. Józefa Kąsia, zamieszczonej na wstępie słownika. Następnie prowadząca spotkanie Danuta Sułkowska zaprezentowała promowane wydawnictwo, a jego autorka, Wanda Łomnicka-Dulak opisała barwną obyczajowość czarnych górali i przedstawiła humorystyczny fragment słownika o zdrowiu. O swojej pracy ilustratorki i wpółautora zdjęć opowiadali Dajana i Piotr Maślankowie. Miłośnicy regionu nadpopradzkiego i twórczości Wandy Łomnickiej-Dulak mieli możliwość nabycia słownika z autografem autorki.

Wanda Łomnicka-Dulak

Ppoetka, regionalistka, animatorka kultury, autorka widowisk. Pisze w języku literackim i w gwarze górali nadpopradzkich. Autorka wielu tomów poetyckich, albumów i wydanego w 2005 r. słownika gwary górali nadpopradzkich „Matusine słówecka”. Od 1988 r. jest członkinią Regionalnego Zespołu ”Dolina Popradu”. Jej wiersze wykorzystywane są w programach zespołu, a opracowane przez artystkę widowiska były wielokrotnie nagradzane. Jest laureatką Nagrody im. ks. prof. B. Kumora w kategorii Sądecki Autor (2013).

„Nadpopradzka dawność...”

To leksykon zawierający ok. 7500 haseł, ich objaśnień oraz przykładów zastosowania. Znalazły się w nim słowa nieużywane, często odgrzebywane z popiołów ludzkiego zapomnienia. Słownik zawiera także opisy obyczajowości oraz wkładkę fotograficzną ilustrująca dawność w strojach i gospodarowaniu. Na prawie 450 stronach zawarty jest kalejdoskop nadpopradzkiego świata.

Opracowanie i wydanie słownika było jednym z działań projektu „Nadpopradzka szkoła dawności - od przedszkola do seniora”, realizowanego przez Stowarzyszenie Górali Nadpopradzkich z Piwnicznej-Zdroju. Słownik został zgłoszony do konkursu w kategorii "Książka o Sądecczyźnie" przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej-Zdroju.