Jesień Literacka 2019

Międzynarodowa Galicyjska Jesień Literacka po raz kolejny zawitała do Starego Sącza. Koncert inauguracyjny polskiej części festiwalu pod patronatem Burmistrza Starego Sącza Jacka Lelka odbył się 1 października 2019 r. w starosądeckiej bibliotece.

"Balladą i wierszem" powitali Starosądecczyznę literaci z Polski i z różnych stron świata:

 • Switłana Bresławska z Ukrainy,
 • Kazimierz Burnat z Wrocławia,
 • Jan Dydusiak z Sydney,
 • Artur Grabowski z Ciężkowic,
 • Andrzej Jagoda z Tuchowa,
 • Stefan Jurkowski z Warszawy,
 • Krystyna Konecka z Białegostoku,
 • dr Lam Quang My z Wietnamu,
 • Tamara Łucenko i Julia Sudus z Ukrainy,
 • Wladimir Sztokman z Rosji.

Gościnnie wystąpili także sądeccy twórcy:

 • Joanna Babiarz
 • Janusz Szot.

Koncert poprowadził Andrzej Grabowski, pomysłodawca i wieloletni organizator Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej, która odbywa się cyklicznie na przełomie września i października, jednocześnie w kilku miastach Polski. Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu już od 19 lat bierze udział w tym wydarzeniu.

Uczestnicząc w kolejnych edycjach spotkań z autorami polskimi i zagranicznymi, młodzież oraz dorośli mają niepowtarzalną okazję na spotkanie z poezją z górnej półki. Poezji towarzyszyły ballady i liryczne piosenki, które zostały nagrodzone brawami przez zaproszonych gości.