Tadeusz Duda

Bibliografia Starego Sącza wzbogaciła się o nową pozycję – „Kalendarium ważniejszych wydarzeń miasta i gminy Stary Sącz 1945-2016”.

Promocja nowej publikacji odbyła się w środę 19 czerwca 2019 r. w starosądeckiej bibliotece. Spotkanie promocyjne z autorem Tadeuszem Dudą poprowadził Dyrektor Muzeum Regionalnego w Starym Sączu i prezes Towarzystwa Miłośników Starego Sącza Andrzej Długosz.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz – Burmistrz Jacek Lelek, zastępca Burmistrza Kazimierz Gizicki oraz radni: Julia Dziedzic, inicjatorka przedsięwzięcia, Sławomir Szczepaniak, Marian Potoniec i Jan Świtecki. Obecni byli przedstawiciele sądeckiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego na czele z prezesem Leszkiem Zakrzewskim oraz Marią Kruczek – sekretarzem, Honorowym Członkiem PTH, Leszek Migrała znany publicysta, redaktor promowanego Kalendarium. Uroczystość uświetnili swoim udziałem rodzice prezydenta RP Andrzeja Dudy – prof. Janina Milewska-Duda i prof. Jan Duda, starosądeczanin z urodzenia.

Tadeusz Duda

Jest absolwentem historii na Uniwersytecie Jagiellońskim, był kierownikiem i kustoszem nowosądeckiego oddziału Archiwum Narodowego w Krakowie. Jest autorem wielu publikacji naukowych z zakresu historii regionalnej Sądecczyzny, Orawy i Ziemi Gorlickiej, publikowanych w „Roczniku Sądeckim”. Długoletni działacz i Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Kalendarium rejestruje wydarzenia i osoby, które zapisały się w historii miasta i gminy w okresie „Polski Ludowej” (1945-1990) oraz po transformacji ustrojowej do roku 2016 włącznie. Kronika oddaje pamięć wydarzeniom doniosłym, jak kanonizacja św. Kingi przez papieża Jana Pawła II czy wizyty Prezydentów Rzeczpospolitej Polskiej, przypomina także szerszemu gronu czytelników mniejsze fakty, często zapomniane, którymi żył Stary Sącz na przestrzeni ostatniego półwiecza.

Publikacja ilustrowana jest zdjęciami z prywatnego archiwum autora, archiwum Muzeum Regionalnego w Starym Sączu, Andrzeja Ramsa, Rafała Kamińskiego i Wojciecha Waliszewskiego. Wydawcą kalendarium jest Gmina Stary Sącz.