Śpiewamy dla Niepodległej

Koncert pieśni patriotycznych w Starosądeckiej Bibliotece

W tym roku w całym kraju obchodzimy 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości. Poznajemy historię Polski, przypominamy wydarzenia, które miały miejsce w naszej Ojczyźnie. Za tymi wydarzeniami stoją konkretne osoby, które kształtowały dzieje naszego kraju, ludzie którzy brali udział w tak ważnych epizodach historycznych. Niejednokrotnie ludzie ci zmuszani byli do największych wyrzeczeń i niebywałego wysiłku dla obrony i budowania naszego wspólnego domu – Polski. Dzięki tym wszystkim ważnym momentom nasza Ojczyzna jest dzisiaj wolna. Pragniemy, aby pamięć o nich nigdy nie została zapomniana. Dlatego musimy kultywować tę pamięć. Biblioteka włączając się w obchody rocznicowe jubileuszu, 6 listopada zaprosiła uczniów ze  Szkoły Podstawowej nr 2 oraz zaprzyjaźnionych z biblioteką seniorów ze Stowarzyszenia Miasto Świętej Kingi na koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej w Starym Sączu. Dzieci prezentowały znane pieśni patriotyczne, poprzedzone wcześniejszą prezentacją historii ich powstania. Występ został przygotowany pod kierunkiem pani Agaty Nicpońskiej i Marty Fornagiel.