Aktywni i kreatywni

Aktywni i kreatywni

Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach programu Partnerstwo dla Książki, na realizację projektu Aktywni i kreatywni.

W ramach realizacji tego projektu odbyły się już 3 szkolenia, celem których była poprawa jakości i wzbogacanie usług oferowanych przez biblioteki publiczne na terenie powiatu nowosądeckiego. Bibliotekarze podnosili swoje umiejętności na warsztatach i szkoleniach specjalistycznych, których tematem było:

  • „Jadłospis małych moli książkowych, czyli co robić, aby dzieci czytały litery, smakowały wyrazy, połykały zdania i pożerały książki …? – warsztaty miały na celu przygotowanie bibliotekarzy do niestandardowych metod pracy  zachęcających dzieci i młodzież do czytania.
  • „Teatr cieni” – uczestnicy warsztatów w praktyce dowiedzieli się czym jest liczący ponad 2000 lat teatr cieni, kiedy i gdzie powstał oraz jakie są jego odmiany. Nauczyli się zasad tworzenia cieni postaci ludzkich, zwierząt, form plastycznych i kolorowych figur. Zdobyte umiejętności z pewnością okażą się pomocne zarówno podczas przygotowywania kreatywnej i twórczej pracy z książką, jak również pozwolą wprowadzać do zajęć elementy teatru.
  • „Prawo w bibliotece” – celem szkolenia było podniesienie kwalifikacji w zakresie przepisów prawnych obowiązujących w bibliotekach dostosowanych do nowatorskich form pracy.

Przed nami jeszcze w listopadzie wyjazd studyjny do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie

Na zakończenie i podsumowanie projektu w starosądeckiej bibliotece planowany jest występ podopiecznych Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych GNIAZDO z widowiskiem teatralno-muzycznym.