Anna Czerwińska-Rydel

Partnerstwo dla Książki – „Podróże literackie” po powiecie nowosądeckim

Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu realizując projekt, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Partnerstwo dla Książki –Podróże literackie – jest organizatorem 32 spotkań autorskich wzbogacających działalność bibliotek, poprzez cykl spotkań autorskich promujących czytelnictwo i rozwijających wiedzę w Bibliotekach Publicznych powiatu nowosądeckiego.

Pierwszy etap realizowanego projektu już za nami.

Pani Anna Czerwińska–Rydel, autorka książek dla dzieci i młodzieży na 12 spotkaniach autorskich w bibliotekach publicznych powiatu nowosądeckiego spotkała się z 470 czytelnikami, w większości spotkań były to grupy zorganizowane.

Po zakończeniu każdego spotkania ustawiała się długa kolejka po autografy i dedykacje na książkach oraz na zakładkach, artystycznie wykonanych przez podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Gniazdo. Zakładki oraz długopisy otrzymywali aktywni czytelnicy. Po uczcie duchowej młodzi czytelnicy otrzymali również coś dla ciała, czyli ciastka, soczki oraz krówki z nadrukiem promującym projekt. Spotkania, każde o innej tematyce, przebiegały w miłej, ciepłej atmosferze, zorganizowane przy wsparciu organizacyjnym i doskonałej współpracy bibliotekarzy z bibliotek powiatu nowosądeckiego. Końcowym akcentem było zrobienie pamiątkowego zdjęcia z pisarką.

Przed nami kolejne etapy realizowanego projektu czytelnicy bibliotek publicznych powiatu nowosądeckiego spotkają się z Agnieszką Urbańską, Joanną Krzyżanek oraz Bartoszem Urbańskim.