Wieczór autorski - Ignacy Stanisław Fiut

W piątkowe popołudnie 15 maja 2018 roku w Powiatowej i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Starym Sączu odbył się wieczór autorski profesora Ignacego Stanisława Fiuta.

Ignacy Stanisław Fiut

Profesor filozofii w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie od roku 1997. Pracuje w Katedrze Kulturoznawstwa i Filozofii na Wydziale Humanistycznym AGH. Filozof, poeta, krytyk literacki, nauczyciel akademicki.

Autor dziesięciu tomików wierszy. Autor czterech książek poświęconych poezji współczesnej, Wydał również prace z dziedziny filozofii. Należy do Polskiego Towarzystwa Filozoficznego i Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. W latach 1990-1998 był członkiem redakcji „Zeszytów Prasoznawczych”.

Wieczór autorski prowadziła Pani Danuta Sułkowska prezentując sylwetkę oraz dorobek literacki bohatera wieczoru.

Wiersze czytały: Wanda Łomnicka-Dulak i Barbara Paluchowa oraz autor.

Uroczystość uświetnił występ artystyczny Alicji Kanik, laureatki licznych konkursów pianistycznych.