Powiatowa Komisja Kultury

W dniu 15 czerwca 2018 roku odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Rady Powiatu Nowosądeckiego, podczas którego Komisja realizowała Plan Pracy na bieżący rok wizytując Powiatową i Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu.

Skład Komisji

  • Dr Zenon Szewczyk
  • Marian Ryba
  • Zofia Nika
  • Gomółka Jan
  • Stanisław Dąbrowski
  • Wiktor Durlak
  • Artur Rola - Dyrektor Wydziału Edukacji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury
  • Anna Walczak