Requiem Słowa

„REQUIEM SŁOWA” to najnowszy tomik poezji Marka Basiagi, którego promocja odbyła się 27 kwietnia 2018 roku w Powiatowej i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Starym Sączu.

Spotkanie prowadziła Danuta Sułkowska prezentując sylwetkę oraz dorobek literacki bohatera wieczoru.

Wiersze czytały: Wanda Łomnicka-Dulak i Barbara Paluchowa.

Uroczystość uświetnił występ artystyczny Alicji Kanik, laureatki licznych konkursów pianistycznych.

Marek Basiaga, urodzony w Nowym Sączu; poeta, prozaik, krytyk literacki, filmoznawca. Ukończył studia filmoznawcze na Uniwersytecie Łódzkim i tam pracował jako historyk filmu. Debiutował w „Życiu Literackim" w 1974 r. Wiersze i prozę publikował m.in. w: „Tygodniku Kulturalnym”, „Poezji”, „Nadodrzu”, „Literaturze”, „Regionach”, „Miesięczniku Literackim”, „Magazynie Kulturalny”, „Nowym Wyrazie”, „Faktach”, „W drodze”, „Toposie”, „Tytule”, „Przeglądzie Artystyczno-Literackim”, „Frazie” oraz w wielu wydawnictwach zbiorowych. Eseje, krytyki literacko-artystyczne pomieścił na łamach różnych czasopism. Laureat pierwszej nagrody w konkursie 40-lecia kinematografii polskiej na pracę analityczno-krytyczną, która ukazała się w „Kinie" w 1986 r.

Dorobek literacki:

 • Dysonans (1979),
 • Bez powrotu (1980),
 • Sentymentalnie, banalnie (1988),
 • Ulice. Pod powieką czternastolatka (1992),
 • Ogrody ciszy (1993),
 • Kto stoi w bursztynie (1995),
 • Dwie drogi (1996),
 • Na przekór planecie (1997),
 • Tunel na końcu światła (1998),
 • Usłyszeć światło (1998),
 • Mityki przez wieki (2003).
 • Requiem słowa (2017)