Światowy Dzień Poezji

Światowy Dzień Poezji – jest to święto obchodzone corocznie 21 marca, ustanowione przez UNESCO jesienią 1999 roku. Główne uroczystości tego święta odbywają się w Paryżu. Celem tego dnia jest promocja czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji na całym świecie. Dzień ten ma „dać nowy impuls, aby docenić poezję oraz poprzeć krajowe, regionalne i międzynarodowe ruchy poetyckie”. Jego celem jest zachęcanie do czytania poezji a nawet tworzenia własnych wierszy.

Poezja w życiu człowieka jest istotna. Powstaje z niczego, jest czymś z niczego, jest piękna. Dla niektórych ludzi jest celem w życiu, pragnieniem, chęcią do dalszej egzystencji, światełkiem w ciemnym tunelu. Poezja to niekończące się piękno ,które tworzymy my sami. Potrafi dodać człowiekowi otuchy, jest zawsze w naszym życiu obecna.

Przykładem są wybrane wiersze, które pobudzają nas do myślenia, do refleksji, popularyzują poezję upamiętniającą losy Polaków.

Dzień ten był okazją do wysłuchania wierszy wykonanych przez laureatów
XVI Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego im. Mariana Jonkajtysa pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza. Zaprezentowano:

  • „Plan” wiersz Marty Dąbkowskiej - Marta Pustułka,
  • „Polskie kwiaty” wiersz s. Magdaleny Nazaretanki - Sylwia Nowak,
  • „10 luty 1940 rok” wiersz Mariana Jonkajtys - Katarzyna Sadowska,
  • „Polecenie” wiersz Marty Dąbkowskiej - Oliwia Tokarczyk,
  • „W mojej ojczyźnie” wiersz Ryszarda Kiersnowskiego - Sebastian Rumin.

Uroczystość uświetnił koncert Muzyków z Nowego Sącza w składzie: Marek Buda, Rafał Gondek, Jan Kłoskowski, Tomasz Wolak.

W Światowym Dniu Poezji w nowej siedzibie Starosądeckiej Biblioteki gościli: Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie Jerzy Woźniakiewicz, Zastępca Burmistrza Starego Sącza Kazimierz Gizicki, Przewodnicząca Rady Miejskiej Starego Sącza Ewa Zielińska, Radny Powiatu Nowosądeckiego Jan Gomułka, Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli z terenu Miasta i Gminy Starego Sącza, Dyrektor Banku Spółdzielczego w Starym Sączu Wojciech Kulak, Prezesi zaprzyjaźnionych Stowarzyszeń i Czytelnicy.