SYNAPSY - „Spacery po śladach...”

SYNAPSY -  „Spacery po śladach...” projekt edukacyjny dla młodzieży, będący częścią programu wspierania edukacji kulturowej w Małopolsce. Program ten jest realizowany  przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura.

W czwartek 16.11.2017 r. o godz. 16.00 w Powiatowej i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Starym Sączu filia w Gołkowicach, podczas wernisażu podsumowującego projekt „Spacery po śladach...”, można było obejrzeć najciekawsze fotografie oraz grafiki. Była też premiera filmów krótkometrażowych przygotowanych przez młodzież biorącą udział w projekcie.

Na spotkaniu gościli uczestnicy „Spacerów po śladach”, ich bliscy, a także zaproszeni goście.

Wystawę można oglądać w filii bibliotecznej w Gołkowicach do końca grudnia 2017 b.r.

Koordynator projektu - Dorota Gurba.

Animator - Karolina Biel – pracownik PiMGBP filii w Gołkowicach.

Partnerzy projektu:

Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu
Szkoła Podstawowa w Barcicach
Szkoła Podstawowa w Gołkowicach