Praktyka dla praktyka

Wymiana pracowników: Gdynia – Gołkowice

Od 23 do 27 października Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu Filia w Gołkowicach gościła Panią Dorotę Gawin z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni – Filia nr 16. Wszystko dzięki udziałowi w programie wymiany pracowników o nazwie: „Praktyka dla praktyka”. Pani Dorota miała okazję zapoznać się z pracą Biblioteki w Gołkowicach, z poszczególnymi jej działami, a także z pracą w programie SOWA do wypożyczania książek. Wzięła udział w zajęciach organizowanych w Gołkowicach dla Przedszkola „Mały Artysta”, w zajęciach plastycznych dla dzieci, a także w spotkaniu grupy seniorek. Wraz z klasą gimnazjalistów i ich nauczycielką nasz gość miał okazję zwiedzić wystawę Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Zostały na niej zaprezentowane prace dziesięciu artystów biorących udział w III Plenerze malarsko-rzeźbiarskim pt.: ”Maksymalnie Przyrodniczo w Beskidzie Sądeckim”. Zebrani mieli okazje podziwiać rzeźby, płaskorzeźby, obrazy olejne i malowane pastelami, a także zdobione jedwabne chusty.

W poniedziałek 23 października Pani Dorota pojechała do Starego Sącza na „Podróże z Pileckim” – było to spotkanie autorskie połączone z projekcją filmu: „Pilecki”. Wydarzenie miało miejsce dzięki pracy Stowarzyszenia Memento Auschwitz, a także dzięki naszej Starosądeckiej Bibliotece Publicznej i Centrum Kultury i Sztuki w Starym Sączu. Spotkanie poprowadził Bogdan Wasztyl dyrektor krakowskiego oddziału TVP.

W kolejnych dniach nasz gość wraz z Panią Dyrektor Marią Sosin odwiedził Bibliotekę w Starym Sączu oraz jej Filie znajdujące się w Barcicach, Przysietnicy i Moszczenicy. W czwartek został zorganizowany wyjazd szkoleniowy dla bibliotekarzy z naszego regionu na Targi Książki w Krakowie – jedną z największych imprez dla czytelników i bibliotekarzy w całym kraju. Po powrocie Pani Dorota podziwiała uroki Beskidu Sądeckiego z Platformy Widokowej na Woli Kroguleckiej.

 Natomiast w piątek Pani Dyrektor Maria Sosin zabrała Panią Dorotę do Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu gdzie obejrzała księgozbiór oraz Muzeum Regionalne. Następnie udała się do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamionce Wielkiej. Na koniec w godzinach wieczornych, nasz gość pojechał wraz z grupą seniorek z Gołkowic do Nowego Sącza na II urodziny Teatru Nowego. Zebrani mieli okazję podziwiać spektakl teatralny pt.: „Daj się zabić kochanie” oraz występ kapeli Ciupaga.

Wymiany pracowników oraz szkolenia przynoszą wiele korzyści. Pomagają spojrzeć na pracę bibliotekarzy z szerszej perspektywy, dostrzec nowe ciekawe rozwiązania, a także są szansą na wymianę inspiracji, doświadczeń i obustronny rozwój zawodowy. Ta zmiana przekłada się na rozwój samych bibliotek. Nie od dziś wiadomo, że kształcenie ustawiczne ma długofalowe skutki i procentuje na przyszłość bibliotekarzy i bibliotek.

Karolina Biel