Synapsy 2017

„Spacery po śladach…” – skrócony opis projektu:

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby dzieci wynikające z przeprowadzonej diagnozy. Młodzież marzy o tym, żeby wspólnie podróżować, zwiedzać, oglądać i poznawać miasteczka Sądecczyzny. Jednocześnie dzieci chcą opowiedzieć, w formie krótkich filmików, o swoich spotkaniach z pięknymi miejscami, ciekawymi ludźmi, którzy tam kiedyś mieszkali lub mieszkają, obiektami czy tajemnicami. Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 13–15 lat, mieszkających w Gołkowicach i okolicy. Chcemy umożliwić dzieciom mieszkającym na Sądecczyźnie bliższe poznanie tego regionu. Chcemy, aby mogły realizować swoje pasje i marzenia. Chcemy, aby czuły, że ich wybory, ich pomysły są ważne i możliwe do zrealizowania. Chcemy pokazać, że młodzi ludzie mają wiele do powiedzenia i chcą się dzielić swoimi doświadczeniami. Chcemy zobaczyć, jak wygląda świat z ich perspektywy, chcemy, żeby zobaczyli to inni. Projekt będzie również świetną okazją do nabywania umiejętności pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte decyzje.