Wiktor Bazielich

Urodzony 22 listopada 1892 roku dla Starego Sącza, swego rodzinnego miasta zasłużył się przede wszystkim badaniem i dokumentowaniem najstarszych dziejów miasta. Jego badania utrwalone zostały w ponad czterdziestu publikacjach.
Najważniejsze pozycje to: “Historie Starosądeckie” (wyd. literackie 1965) oraz “Starosądeckie domy rynkowe (1996). Mimo, że dorosłe życie spędził w Krakowie i Katowicach, Staremu Sączowi do końca swoich dni poświęcił wszystkie swoje siły. Niezależnie od zamiłowań badawczych i historycznych był także slawistą, zwłaszcza znawcą i tłumaczem języka serbskiego i chorwackiego.
Pamięć badacza i piewcy Starego Sącza miasto uczciło nadając jego imię bibliotece oraz jednej z ulic. Sto piętnastą rocznicę urodzeń W. Bazielicha uczczono specjalną sesją naukową zorganizowaną w Starym Sączu w 2002 roku.
Wiktor Bazielich zmarł w Katowicach 3 września 1963r., został pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.