Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych

 1. Stanowiska internetowe przeznaczone są, zgodnie z charakterem czytelni, do edukacji w zakresie informacji w biznesie.
 2. Stanowiska internetowe czynne są w godzinach pracy Czytelni.
 3. Ze względu na dużą ilość chętnych do korzystania z Internetu ogranicza się maksymalny czas korzystania do 30 min. Jeśli do stanowiska nie zgłosił się następny użytkownik czas ten może zostać przedłużony po uzgodnieniu z dyżurnym bibliotekarzem.
 4. Każdy czytelnik, który chce skorzystać z Internetu zgłasza ten fakt bibliotekarzowi.
 5. Na czas korzystania ze stanowisk internetowych czytelnik pozostawia u bibliotekarza legitymacje szkolną/studencką lub inny dokument stwierdzający jego tożsamość.
 6. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne.
  Czytelnik, który zamierza korzystać z drukarki zobowiązany jest zgłosić ten fakt przed rozpoczęciem pracy. Wydruki są płatne.
  • a) za wydruk jednej strony tekstu czarno-białego - 0,40 zł.
  • b) za wydruk jednej strony tekstu kolorowego - 1,00 zł.
  • c) za wydruk grafiki (maksymalnie 50% rozmiaru kartki A4) - 1,50 zł.
  • d) za wydruk grafiki (powyżej 50% rozmiaru kartki A4) - 3,00 zł.
 7. Czytelnik jest zobowiązany do właściwego obchodzenia się ze sprzętem komputerowym. Każdą usterkę bądź przerwę w pracy komputera należy zgłosić dyżurnemu bibliotekarzowi.
 8. Nie wolno zmieniać ustawień ani haseł przeglądarek internetowych, ustawień pulpitu oraz rozdzielczości ekranu.
  Czytelnikom nie wolno samowolnie instalować ani usuwać jakichkolwiek programów.
 9. Zabrania się zapisywania plików i instalowania programów na komputerach oraz otwierania stron zawierających treści pornograficzne, propagujące przemoc i rasizm.
 10. Osoby korzystające ze stanowisk internetowych winny stosować się do ogólnych zasad regulaminu biblioteki, a w szczególności nie zakłócać spokoju czytelnikom korzystającym z tradycyjnych nośników informacji.
 11. Za spowodowanie zniszczenia materiałów lub aparatury użytkownik ponosi koszty w pełnej wysokości, która umożliwia naprawienie szkód lub odtworzenie materiałów.
 12. Osoby nie stosujące się do powyższych zasad mogą być pozbawione prawa do korzystania z usług Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu.
 13. Bibliotekarz może odmówić użytkownikowi dostępu lub zażądać odejścia od komputera, jeśli uzna, że jego zachowanie zagraża bezpieczeństwu systemu lub sprzętu.

 

Stary Sącz, dnia 8 grudnia 2014r.