Peacepainting w Polsce i w Norwegii

Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu jako partner przystąpiła do realizacji projektu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego. Edukacja kulturowa społeczności małopolskiej poprzez cykl warsztatów artystycznych PEACEPAINTING w Polsce i Norwegii”.
Projekt realizowany jest od lutego 2014r. do kwietnia 2016r. Pierwszy wyjazd dla młodzieży gimnazjalnej z miasta Starego Sącza odbędzie się 31.03.2014r. do Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach, gdzie odbędą się warsztaty, których tematem będzie „Malowanie dla pokoju”.
Celem projektu jest nawiązanie stałej polsko – norweskiej współpracy pomiędzy instytucjami poprzez wspólną realizację innowacyjnego, dwuletniego programu regularnych spotkań artystycznych odbywających się w Polsce i w Norwegii. W ramach projektu zaplanowane są wystawy artystów – plastyków z ASP w Krakowie oraz artystów z Norwegii, szkolenia i prelekcje dla młodzieży, nauczycieli i animatorów oraz cykl warsztatów malarskich dla dzieci i młodzieży.

Główny wnioskodawca projektu:

 • Powiatowa i Miejska Biblioteka w Proszowicach.

Partnerzy projektu:

 • Norweska organizacja PEACEPAINTING
 • Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie oraz instytucje w Małopolsce:
 • Biuro Wystaw Artystycznych „ u Jaksy” w Miechowie
 • Centrum Wiara i Kultura w Hebdowie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Koszycach
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Białym Dunajcu
 • Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Brzesku
 • Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu
 • Powiatowa i Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu
   

Realizacja w/w celu sprawi, że projekt będzie miał wymiar edukacyjny – chcemy w środowisku małych miasteczek Małopolski otworzyć drogę do sztuki wysokiej, uwrażliwiać młode pokolenie na malarstwo, pokazać sposoby wyrażania emocji poprzez proces tworzenia.

Warsztaty: