Wizyta za jeden uśmiech.

„Biblioteki po naszemu: lokal – wnętrze - działalność” – pod takim tytułem odbyła się wizyta studyjna, którą Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. W. Bazielicha w Starym Sączu zorganizowała 25 września 2014 r. w Filii w Barcicach.
W projekcie wzięli udział bibliotekarze z: Proszowic, Wieliczki, Myślenic, Białego Dunajca, Bukowiny Tatrzańskiej, Waksmundu, Nowego Targu, Szaflar i Zakopanego. Przybyłych gości przywitali Maria Sosin - Dyrektor Biblioteki i Jacek Lelek - Burmistrz Starego Sącza. O współpracy biblioteki ze stowarzyszeniami opowiadały Zofia Wcisło - Prezes Stowarzyszenia Na rzecz Osób Niepełnosprawnych GNIAZDO w Starym Sączu, a także Elżbieta Łomnicka – Prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Barcic. Następnie odbył się pokaz multimedialny promujący zmianę wizerunku starosądeckiej biblioteki i bibliotek w powiecie nowosądeckim. W myśl powiedzenia „podróże kształcą” udało się połączyć teorię z praktyką i zwiedzić biblioteki w Barcicach – Kamionce Wielkiej – Nawojowej – Łabowej i Piwnicznej. Placówki te zmieniły swój wizerunek na przestrzeni ostatnich trzech lat dzięki pozyskanym z różnych źródeł środkom zewnętrznym, nowe lokale, nowa aranżacja, atrakcyjniejsze formy działalności. Oprócz tego uczestnicy projektu mieli okazję dodatkowo poznać walory naszego regionu przejeżdżając malowniczą Doliną Popradu, a także zwiedzając Muzeum Regionalne w Piwnicznej.
Udział w wizycie umożliwił bibliotekarzom poznanie dobrych praktyk służących lepszemu zaspokajaniu potrzeb użytkowników oraz poznanie problemów związanych z budową nowych siedzib bibliotek, od pomysłu, pozyskania sojuszników, działania, pozyskania środków finansowych, poprzez planowanie przestrzeni i wyposażenia, aż do realizacji planów, wreszcie rozpoczęcia działalności w nowym wnętrzu. Uczestnicy spotkania dzielili się z nami własnymi doświadczeniami i rozwiązaniami, co dało nam gospodarzom możliwość skorzystania z wielu ciekawych pomysłów.
Uczestnicy wyjazdu otrzymali materiały promujące projekt i powiat nowosądecki.

Program grantowy „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj” został zorganizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Nasz projekt „Biblioteki po naszemu: lokal – wnętrze - działalność” został sfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Celem wizyty studyjnej było inspirowanie do podejmowania nowych wyzwań poprzez dzielenie się pomysłami, a także upowszechnianie sprawdzonych rozwiązań - usług dla różnych grup mieszkańców, będących, m.in., efektem Programu Rozwoju Bibliotek, promowanie partnerstwa z lokalnymi organizacjami i instytucjami, jako metody pracy w codziennej działalności bibliotek.

Media: